تبلیغات
مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی - چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد
نوشته شده در یکشنبه 29 تیر 1393
ساعت : 07:16 ق.ظ
نویسنده : مرتضی عنابستانی

چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد

چهره خوانی, فال و طالع بینی

چهره خوانی : چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.

 

چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده میکنم.

 

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود.

 

نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه  ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

 

امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند.

 

چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنید ؛ زیرا اثر مثبت یک قسمت از چهره میتواند اثر منفی قسمت دیگر را خنثی نماید.

 

بررسی فرم و شکل صورت
صورت دراز و کشیده : افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما" دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است ؛ جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.

 

صورت گرد : این شکل دلالت بر امیدواری و زنده دلی و انرژی دارد و اینگونه افراد میتـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

 

صورت پهن : اینگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکری میباشند.

 

صورت چهارگوش : اینگونه اشخاص طرفدار استقلال فردی و فردگرایی اند ، انها سخت کوشند و بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها تلاش میکنند ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب میشود.

 

بررسی شکل پیشانی
پیشانی صاف : کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر میباشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل مینمایند.

 

پیشانی چروکیده : وجود خطوط در سطح پیشانی نشان میدهد که ایـن افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال میگردند.

 

بررسی فرم چشم ها
رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است ؛ چشمها هیچ گاه دروغ نمیگویند و  بیانگر احساس درونی و واقعی ما میباشند.

 

اضطراب : اگر بین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

 

تندخویی : اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

 

روان پریشی : چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گیرد نشانگر عدم تعادل و پایداری روحی و روانی فرد خواهد بود.

 

شادی : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکی از خنده رویی و شاد بودن فرد میباشد.

 

بررسی شکل ابروها
ابرو صاف : صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد میباشد.

 

ابرو کمانی : افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـت ها و داسـتـانـهـای واقعی لذت میبرند و افرادی مهربانند.

 

ابرو باریک : اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی میباشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

 

ابرو پیوسته : پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما" در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

 

بررسی پلک ها ، پشت چشم
پشت چشم یا پلک کوچک : اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد میباشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

 

پشت چشم یا پلک بلند : بلند بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

 

بررسی فرم بینی
بینی کوچک : گفته میشود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا" افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکاء بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمیباشند.

 

بینی بزرگ : بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده میباشد و یک شـخصـیت استوار و قـوی که اثرش را در همه جا برجای خواهد گذاشت.

 

بینی تیز : تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیان براحتی برخورد میکند ؛ ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک میکنند.

 

بینی عقابی : خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگی های کسانی است که دارای چنین بینی میباشند.

 

بررسی فرم گوش ها
گوش کوچک : کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت ، هر چند اینگونه افراد میدانند که چه میخواهند و معمولا" سخت کوش و کاری هستند.

 

گوش بزرگ و دراز : این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.

 

گوش پرمو : افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف میکنند.

 

بررسی فرم گونه ها
گونه برجسته : برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است و کسانی که دارای گـونه بـرجسته اند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

 

گونه گود : علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد میباشد.

 

بررسی فرم چانه و فک
فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش میباشند و توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

 

چانه برآمده : اینگونه افراد، اشـخاصی خودستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل میدانند.

 

بررسی فرم لب ها
لب قلوه ای : لب های قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستی میباشد و معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

 

لب نازک : نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است و این افراد به نسبت دیگران احساسات کمتری از خود نشان میدهند.

 

لب بالایی نازک و لب پایینی قلوه ای : نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده میباشد.
منبع:falgoo.net


 می توانید دیدگاه خود را بنویسید
cathmanuel چهارشنبه 28 آذر 1397 12:40 ب.ظ
<a href="http://www.intdag.com/bambini-adidas-light-up-scarpe-bianca-viola-schuheb">bambini adidas light up scarpe bianca viola</a> <a href="http://www.jimmysjulyjam.com/nike-game-justin-coleman-jersey-28-nfl-seattle-seahawks-womens-alternate-grey-nflr">nike game justin coleman jersey 28 nfl seattle seahawks womens alternate grey</a> <a href="http://www.natalbags.com/nfl-mens-nike-carolina-panthers-majestic-black-hot-phrase-pullover-hoodie-nflx">nfl mens nike carolina panthers majestic black hot phrase pullover hoodie</a> <a href="http://www.nownessninja.com/nike-kaishi-naranja-line-schuheg">nike kaishi naranja line</a> <a href="http://www.pgmtemple.com/kd-trey-5-blau-and-orange-life-scarpeg">kd trey 5 blau and orange life</a> <a href="http://www.pikapnsk.com/nike-tiempo-legend-sortout-boots-kurpesf">nike tiempo legend sortout boots</a>
cathmanuel http://www.cathmanuel.com/
cmetechnology چهارشنبه 28 آذر 1397 12:40 ب.ظ
<a href="http://www.bugridder.com/nike-kd-vii-bambini-grigio-schuhef">nike kd vii bambini grigio</a> <a href="http://www.dinerwaresf.com/nike-mercurial-vapor-viii-sortout-kurpesc">nike mercurial vapor viii sortout</a> <a href="http://www.igraisumom.com/nike-air-huarache-rose-guld-game-obuvf">nike air huarache rose guld game</a> <a href="http://www.mondirco.com/nike-hyperdunk-2012-rosado-and-azul-scarped">nike hyperdunk 2012 rosado and azul</a> <a href="http://www.nicakhtar.com/nike-zoom-pegasus-34-wei%C3%9F-orange-butya">nike zoom pegasus 34 wei脽 orange</a> <a href="http://www.sajromaniuk.com/adidas-springblade-solyce-amarillo-rojo-chaussurese">adidas springblade solyce amarillo rojo</a>
cmetechnology http://www.cmetechnology.com/
paolamoney چهارشنبه 28 آذر 1397 10:15 ق.ظ
<a href="http://www.basketballwc.com/maschio-nike-flyknit-lunar-one-kurpesc">maschio nike flyknit lunar one</a> <a href="http://www.ceramicdoor.com/indians-12-francisco-lindor-navy-blue-flexbase-authentic-collection-stitched-mlb-jersey-nflx">indians 12 francisco lindor navy blue flexbase authentic collection stitched mlb jersey</a> <a href="http://www.consultdoing.com/kobe-12-svart-friday-obuvd">kobe 12 svart friday</a> <a href="http://www.estilomusic.com/femminile-nike-free-3.0-v5-rosso-scarpec">femminile nike free 3.0 v5 rosso</a> <a href="http://www.femmedeguinee.com/adidas-pr%C3%B8dator-elastic-tongue-tie-kurpesb">adidas pr酶dator elastic tongue tie</a> <a href="http://www.leodinhdesign.com/nfl-demarcus-robinson-womens-game-black-jersey-11-kansas-city-chiefs-nike-fashion-nflr">nfl demarcus robinson womens game black jersey 11 kansas city chiefs nike fashion</a>
paolamoney http://www.paolamoney.com/
farmsbd چهارشنبه 28 آذر 1397 06:33 ق.ظ
<a href="http://www.cengorde.com/air-jordan-melo-m10-hvit-r%C3%B8d-butye">air jordan melo m10 hvit r酶d</a> <a href="http://www.danielledraws.com/dam%C3%A4nner-nike-air-max-2015-lila-obuve">dam盲nner nike air max 2015 lila</a> <a href="http://www.gkpassword.com/ua-clutchfit-drive-bleu-obuvd">ua clutchfit drive bleu</a> <a href="http://www.mackzy.com/nike-roshe-run-slip-on-negro-blanco-kurpesf">nike roshe run slip on negro blanco</a> <a href="http://www.metinmilli.com/nike-tiempo-legend-6-noir-orange-obuvb">nike tiempo legend 6 noir orange</a> <a href="http://www.momandpopop.com/air-max-95-gris-goose-butya">air max 95 gris goose</a>
[url=http://www.farmsbd.com/]farmsbd[/url]
dxmvrc چهارشنبه 28 آذر 1397 06:33 ق.ظ
<a href="http://www.britishtokens.com/vibram-fivefingers-komodo-rose-bleu-ciel-schuheb">vibram fivefingers komodo rose bleu ciel</a> <a href="http://www.carbonitegear.com/air-jordan-retro-13-gr%C3%BCn-gold-chaussuresd">air jordan retro 13 gr眉n gold</a> <a href="http://www.dpcables.com/nike-dunk-burnished-leder-for-verkauf-butyg">nike dunk burnished leder for verkauf</a> <a href="http://www.loydartist.com/zx-flux-sneaker-nero-bahia-mint-scarpea">zx flux sneaker nero bahia mint</a> <a href="http://www.quaderealty.com/nike-air-max-bw-dam%C3%A4nner-schwarz-gold-schuheb">nike air max bw dam盲nner schwarz gold</a> <a href="http://www.temumangga.com/air-jordan-7-retro-bordeaux-for-salg-butyf">air jordan 7 retro bordeaux for salg</a>
[url=http://www.dxmvrc.com/]dxmvrc[/url]
inpaetest چهارشنبه 28 آذر 1397 06:33 ق.ظ
<a href="http://www.feelsafeinc.com/jordan-6-rings-todas-gris-kurpesc">jordan 6 rings todas gris</a> <a href="http://www.gaeconomics.com/nike-lebron-13-oro-verde-obuvg">nike lebron 13 oro verde</a> <a href="http://www.garagesetcinc.com/adizero-rose-1.5-negro-and-blanco-scarped">adizero rose 1.5 negro and blanco</a> <a href="http://www.paleofasting.com/nike-free-run-5.0-marine-blau-and-orange-butya">nike free run 5.0 marine blau and orange</a> <a href="http://www.revarepair.com/nike-air-max-1-dark-vert-chaussuresf">nike air max 1 dark vert</a> <a href="http://www.saraviquez.com/kvinders-nike-air-max-2014-r%C3%B8d-orange-butya">kvinders nike air max 2014 r酶d orange</a>
[url=http://www.inpaetest.com/]inpaetest[/url]
rlz5o6f1 جمعه 23 آذر 1397 11:15 ق.ظ
<a href="http://www.27ekv1k5.com/dam%C3%A4nner-nike-air-huarache-light-lila-rot-butyd">dam盲nner nike air huarache light lila rot</a> <a href="http://www.6d70wyis.com/nike-lunarepic-low-flyknit-marrone-obuvc">nike lunarepic low flyknit marrone</a> <a href="http://www.n43uaulr.com/nike-flyknit-lunar-1-wolf-gr%C3%A5-huaraches-kurpesf">nike flyknit lunar 1 wolf gr氓 huaraches</a> <a href="http://www.a7yegxzb.com/aidas-boost-clima-chill-mint-gr%C3%B8nn-kurpesa">aidas boost clima chill mint gr酶nn</a> <a href="http://www.ez7joz51.com/nike-free-run-2-zapatilla-de-deporteboot-qs-marr%C3%B3n-round-chaussuresb">nike free run 2 zapatilla de deporteboot qs marr贸n round</a> <a href="http://www.z6lxz01g.com/nike-lebron-soldier-10-silber-rosa-obuve">nike lebron soldier 10 silber rosa</a>
rlz5o6f1 http://www.rlz5o6f1.com/
How you can increase your height? یکشنبه 12 شهریور 1396 05:05 ق.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this
web page, and article is really fruitful in favor of me, keep up posting these types
of posts.
optimalfruit1605.wordpress.com دوشنبه 23 مرداد 1396 03:44 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems
of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content
I've either authored myself or outsourced but it
appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
Do you know any ways to help prevent content from being stolen?
I'd genuinely appreciate it.
How do I stretch my Achilles tendon? دوشنبه 16 مرداد 1396 04:30 ق.ظ
What's up, everything is going perfectly here and
ofcourse every one is sharing facts, that's really fine, keep up writing.
How do you prevent Achilles tendonitis? یکشنبه 15 مرداد 1396 07:38 ب.ظ
These are truly enormous ideas in concerning blogging. You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.
Foot Issues یکشنبه 15 مرداد 1396 02:38 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a
really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more
of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.
kerenbyrdsong.wordpress.com جمعه 13 مرداد 1396 08:13 ب.ظ
Hi there would you mind sharing which blog platform you're
working with? I'm going to start my own blog soon but I'm having a
hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
hep c foot pain دوشنبه 12 تیر 1396 06:53 ق.ظ
Thanks for finally writing about >مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و
کامیابی - چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد <Liked it!
foot pain on top of foot چهارشنبه 31 خرداد 1396 06:51 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done outstanding job on the content.
http://larainefesperman.wordpress.com/2015/06/26/recovering-from-bunion-and-hammertoe-surgery سه شنبه 9 خرداد 1396 09:11 ق.ظ
This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really loved what you had to say, and more
than that, how you presented it. Too cool!
manicure جمعه 18 فروردین 1396 07:07 ب.ظ
I constantly emailed this website post page to all my contacts,
as if like to read it then my contacts will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
 

codebazan