تبلیغات
مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی - چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد
نوشته شده در یکشنبه 29 تیر 1393
ساعت : 08:16 ق.ظ
نویسنده : مرتضی عنابستانی

چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد

چهره خوانی, فال و طالع بینی

چهره خوانی : چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.

 

چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده میکنم.

 

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود.

 

نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه  ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

 

امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند.

 

چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنید ؛ زیرا اثر مثبت یک قسمت از چهره میتواند اثر منفی قسمت دیگر را خنثی نماید.

 

بررسی فرم و شکل صورت
صورت دراز و کشیده : افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما" دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است ؛ جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.

 

صورت گرد : این شکل دلالت بر امیدواری و زنده دلی و انرژی دارد و اینگونه افراد میتـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

 

صورت پهن : اینگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکری میباشند.

 

صورت چهارگوش : اینگونه اشخاص طرفدار استقلال فردی و فردگرایی اند ، انها سخت کوشند و بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها تلاش میکنند ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب میشود.

 

بررسی شکل پیشانی
پیشانی صاف : کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر میباشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل مینمایند.

 

پیشانی چروکیده : وجود خطوط در سطح پیشانی نشان میدهد که ایـن افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال میگردند.

 

بررسی فرم چشم ها
رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است ؛ چشمها هیچ گاه دروغ نمیگویند و  بیانگر احساس درونی و واقعی ما میباشند.

 

اضطراب : اگر بین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

 

تندخویی : اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

 

روان پریشی : چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گیرد نشانگر عدم تعادل و پایداری روحی و روانی فرد خواهد بود.

 

شادی : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکی از خنده رویی و شاد بودن فرد میباشد.

 

بررسی شکل ابروها
ابرو صاف : صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد میباشد.

 

ابرو کمانی : افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـت ها و داسـتـانـهـای واقعی لذت میبرند و افرادی مهربانند.

 

ابرو باریک : اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی میباشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

 

ابرو پیوسته : پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما" در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

 

بررسی پلک ها ، پشت چشم
پشت چشم یا پلک کوچک : اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد میباشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

 

پشت چشم یا پلک بلند : بلند بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

 

بررسی فرم بینی
بینی کوچک : گفته میشود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا" افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکاء بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمیباشند.

 

بینی بزرگ : بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده میباشد و یک شـخصـیت استوار و قـوی که اثرش را در همه جا برجای خواهد گذاشت.

 

بینی تیز : تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیان براحتی برخورد میکند ؛ ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک میکنند.

 

بینی عقابی : خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگی های کسانی است که دارای چنین بینی میباشند.

 

بررسی فرم گوش ها
گوش کوچک : کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت ، هر چند اینگونه افراد میدانند که چه میخواهند و معمولا" سخت کوش و کاری هستند.

 

گوش بزرگ و دراز : این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.

 

گوش پرمو : افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف میکنند.

 

بررسی فرم گونه ها
گونه برجسته : برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است و کسانی که دارای گـونه بـرجسته اند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

 

گونه گود : علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد میباشد.

 

بررسی فرم چانه و فک
فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش میباشند و توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

 

چانه برآمده : اینگونه افراد، اشـخاصی خودستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل میدانند.

 

بررسی فرم لب ها
لب قلوه ای : لب های قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستی میباشد و معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

 

لب نازک : نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است و این افراد به نسبت دیگران احساسات کمتری از خود نشان میدهند.

 

لب بالایی نازک و لب پایینی قلوه ای : نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده میباشد.
منبع:falgoo.net


 می توانید دیدگاه خود را بنویسید
ray ban wayfarer justin سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.betascgx.com/adidas-gazelle-boost-femmes-rouge-shoesc">adidas gazelle boost femmes rouge</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/nike-air-max-90-2016-mens-skos">nike air max 90 2016 mens</a> <a href="http://www.ruoiled.com/versace-round-belt-beltr">versace round belt</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/mackage-long-down-coat-of-mackaged">mackage long down coat of</a> <a href="http://www.puyichinese.com/nike-tanjun-nike-skow">nike tanjun nike</a> <a href="http://www.philipelara.com/limited-antonio-johnson-youth-jersey-tennessee-titans-90-home-light-blue-nflg">limited antonio johnson youth jersey tennessee titans 90 home light blue</a>
ray ban wayfarer justin http://www.karenconti.com/ray-ban-wayfarer-justin-sunglassesr
what are ray ban polarized سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.paulabandura.com/jay-ajayi-jersey-youth-nflr">jay ajayi jersey youth</a> <a href="http://www.cartsdk.com/nike-air-force-1-mid-mens-black-silver-footd">nike air force 1 mid mens black silver</a> <a href="http://www.breachurch.com/prada-v135-tessuto-backpack-specs-pradab">prada v135 tessuto backpack specs</a> <a href="http://www.facommobiles.com/mulberry-somerset-satchel-black-xl-mulberrya">mulberry somerset satchel black xl</a> <a href="http://www.sarkariresurt.com/nike-zoom-all-out-flyknit-brown-sneakerg">nike zoom all out flyknit brown</a> <a href="http://www.oriturk.com/hermes-kelly-ostrich-hermesr">hermes kelly ostrich</a>
what are ray ban polarized http://www.sarkariresurt.com/what-are-ray-ban-polarized-sunglassesr
womens asics gel lyte 5 white green شنبه 28 اردیبهشت 1398 10:53 ب.ظ
<a href="http://www.romoautocare.com/nike-lebron-11-low-turbo-vert-chaussuresh">nike lebron 11 low turbo vert</a> <a href="http://www.industrialegy.com/columbus-blue-jackets-adidas-nhl-100th-celebration-structured-flex-cap-hatl">columbus blue jackets adidas nhl 100th celebration structured flex cap</a> <a href="http://www.bewustvitaal.com/air-jordan-retro-10-rouge-gamma-bleu-chaussuresh">air jordan retro 10 rouge gamma bleu</a> <a href="http://www.flushandhunt.com/nike-kobe-10-elite-rosado-amarillo-zapatosp">nike kobe 10 elite rosado amarillo</a> <a href="http://www.kendalfewster.com/air-jordan-11-wolf-grey-shoesi">air jordan 11 wolf grey</a> <a href="http://www.gisusalon.com/nike-air-max-schwarz-wei%C3%9F-speckled-schuhei">nike air max schwarz wei脽 speckled</a>
womens asics gel lyte 5 white green http://www.lauraenergy.com/womens-asics-gel-lyte-5-white-green-shoesi
kvinders air jordan retro 3 bl氓 gr氓 شنبه 28 اردیبهشت 1398 10:53 ب.ظ
<a href="http://www.colintilley.com/nike-zoom-winflo-3-naranja-p%C3%BArpura-zapatosk">nike zoom winflo 3 naranja p煤rpura</a> <a href="http://www.xthbgc.com/adidas-springblade-solyce-s%C3%B8lv-r%C3%B8d-skoi">adidas springblade solyce s酶lv r酶d</a> <a href="http://www.iberishop.com/air-jordan-retro-18-gull-svart-obuvl">air jordan retro 18 gull svart</a> <a href="http://www.karmacanix.com/adidas-tubular-runner-white-purple-shoesh">adidas tubular runner white purple</a> <a href="http://www.tobepartridge.com/air-jordan-ultra-fly-maschiota-verde-oro-scarpei">air jordan ultra fly maschiota verde oro</a> <a href="http://www.shopdunks.com/nike-zoom-vomero-dam%C3%A4nner-schwarz-silber-schuhej">nike zoom vomero dam盲nner schwarz silber</a>
kvinders air jordan retro 3 bl氓 gr氓 http://www.industrialegy.com/kvinders-air-jordan-retro-3-bl%C3%A5-gr%C3%A5-skoj
air jordan retro 9 mint gr酶nn gr酶nn شنبه 28 اردیبهشت 1398 10:53 ب.ظ
<a href="http://www.theislandbody.com/adidas-gazelle-boost-plata-amarillo-zapatosk">adidas gazelle boost plata amarillo</a> <a href="http://www.zululeads.com/nike-kobe-10-elite-gr%C3%B8n-appelsin-skoi">nike kobe 10 elite gr酶n appelsin</a> <a href="http://www.notmyrichie.com/mennns-nike-lunarglide-6-hvit-svart-obuvl">mennns nike lunarglide 6 hvit svart</a> <a href="http://www.mintyschoice.com/nike-roshe-run-cool-grey-shoesh">nike roshe run cool grey</a> <a href="http://www.mamapjblog.com/nike-lebron-soldier-9-viola-bianca-scarpei">nike lebron soldier 9 viola bianca</a> <a href="http://www.pdfunicorn.com/nike-air-max-independence-day-rosa-schuhej">nike air max independence day rosa</a>
air jordan retro 9 mint gr酶nn gr酶nn http://www.notmyrichie.com/air-jordan-retro-9-mint-gr%C3%B8nn-gr%C3%B8nn-obuvi
nike lebron witness himmelen bl氓 gr酶nn شنبه 28 اردیبهشت 1398 10:52 ب.ظ
<a href="http://www.hinogi.com/nike-kd-9-red-pink-shoesh">nike kd 9 red pink</a> <a href="http://www.prontosignsus.com/nike-free-tr-mujeres-azul-gris-zapatosp">nike free tr mujeres azul gris</a> <a href="http://www.ticahome.com/nike-flynit-air-max-mujeres-negro-cielo-azul-zapatosk">nike flynit air max mujeres negro cielo azul</a> <a href="http://www.prformusic.com/north-face-womens-windbreaker-jacket-northfaceh">north face womens windbreaker jacket</a> <a href="http://www.tatilblogu.com/nike-schwarz-zebra-print-blazer-schuhej">nike schwarz zebra print blazer</a> <a href="http://www.danieladirosa.com/kvinders-nike-air-max-1-gul-bl%C3%A5-skoh">kvinders nike air max 1 gul bl氓</a>
nike lebron witness himmelen bl氓 gr酶nn http://www.atrapaniapp.com/nike-lebron-witness-himmelen-bl%C3%A5-gr%C3%B8nn-obuvi
coach waverly handbags uk menu چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 07:55 ق.ظ
<a href="http://www.stevenrobins.com/adidas-zx-750-b24856-skos">adidas zx 750 b24856</a> <a href="http://www.transgloball.com/elite-rocky-bleier-jersey-pittsburgh-steelers-20-home-black-nflf">elite rocky bleier jersey pittsburgh steelers 20 home black</a> <a href="http://www.wsphotel.com/nike-free-run-7.0-womens-black-blue-skoa">nike free run 7.0 womens black blue</a> <a href="http://www.hispanolab.com/ladies-burberry-cashmere-scarf-scarfr">ladies burberry cashmere scarf</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/nike-roshe-womens-shoes-australia-sneakerd">nike roshe womens shoes australia</a> <a href="http://www.redrockrose.com/nike-air-max-2017-navy-equals-shoesf">nike air max 2017 navy equals</a>
coach waverly handbags uk menu http://www.promediagrup.com/coach-waverly-handbags-uk-menu-coache
ipodammo جمعه 20 اردیبهشت 1398 11:35 ب.ظ
<a href="http://www.beautymotive.com/nike-air-max-90-frau-blume-baby-rosa-grau-schuheh">nike air max 90 frau blume baby rosa grau</a> <a href="http://www.poleblacks.com/nike-lebron-soldier-11-black-gold-shoesk">nike lebron soldier 11 black gold</a> <a href="http://www.qiefun.com/michael-kors-blue-and-tan-bag-mkh">michael kors blue and tan bag</a> <a href="http://www.kickums.com/nike-air-max-90-menn-bl%C3%A5-gr%C3%B8nn-obuvi">nike air max 90 menn bl氓 gr酶nn</a> <a href="http://www.rahndfvd.com/nike-kobe-12-grigio-scarpek">nike kobe 12 grigio</a> <a href="http://www.followjacker.com/femmes-air-jordan-retro-12-orange-shoesi">femmes air jordan retro 12 orange</a>
ipodammo http://www.ipodammo.com/
susannekober جمعه 20 اردیبهشت 1398 11:35 ب.ظ
<a href="http://www.xgaajgeg.com/kansas-city-chiefs-game-jersey-nflh">kansas city chiefs game jersey</a> <a href="http://www.bisnistrading.com/nike-force-air-1-hvit-obuvi">nike force air 1 hvit</a> <a href="http://www.axxisdrilling.com/nike-air-max-90-men-blue-orange-shoesj">nike air max 90 men blue orange</a> <a href="http://www.bunqdesktop.com/nike-kyrie-2-christmas-shoesl">nike kyrie 2 christmas</a> <a href="http://www.iamsubscribed.com/ralph-lauren-navy-chino-shorts-poloh">ralph lauren navy chino shorts</a> <a href="http://www.bcstormwater.com/nike-free-gr%C3%A5-flyknit-skok">nike free gr氓 flyknit</a>
susannekober http://www.susannekober.com/
jeffaudette جمعه 20 اردیبهشت 1398 11:35 ب.ظ
<a href="http://www.poradanomada.com/nike-zoom-winflo-3-vert-chaussuresl">nike zoom winflo 3 vert</a> <a href="http://www.njdevsblog.com/nike-air-jordan-future-gr%C3%BCn-schuhej">nike air jordan future gr眉n</a> <a href="http://www.theuonline.com/nike-lunarepic-low-flyknit-braun-gelb-wei%C3%9F-schuhei">nike lunarepic low flyknit braun gelb wei脽</a> <a href="http://www.myflexijob.com/nike-huarache-bl%C3%A5-and-oransje-obuvj">nike huarache bl氓 and oransje</a> <a href="http://www.myglobalsms.com/nike-mercurialx-proximo-street-2015-tf-nero-bianca-scarpel">nike mercurialx proximo street 2015 tf nero bianca</a> <a href="http://www.playunreal.com/adidas-samba-vert-stripe-chaussuresh">adidas samba vert stripe</a>
jeffaudette http://www.jeffaudette.com/
nike sb stefan janoski max femminile argento bianca چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 09:03 ب.ظ
<a href="http://www.alterwina.com/los-angeles-kings-23-dustin-brown-2014-champions-patch-purple-jersey-nfli">los angeles kings 23 dustin brown 2014 champions patch purple jersey</a> <a href="http://www.fajarmuda.com/mennns-nike-kd-10-lilla-obuvk">mennns nike kd 10 lilla</a> <a href="http://www.nohvfx.com/coach-leopard-logo-medium-grey-totes-coachh">coach leopard logo medium grey totes</a> <a href="http://www.prepperdays.com/femminile-nike-air-max-90-bianca-blu-rosa-scarpej">femminile nike air max 90 bianca blu rosa</a> <a href="http://www.xlectures.com/maschio-nike-air-force-1-25th-high-nero-bianca-scarpei">maschio nike air force 1 25th high nero bianca</a> <a href="http://www.masvidalyoga.com/wichita-state-shockers-47-ncaa-47-clean-up-cap-hath">wichita state shockers 47 ncaa 47 clean up cap</a>
nike sb stefan janoski max femminile argento bianca http://www.govtjobsstore.com/nike-sb-stefan-janoski-max-femminile-argento-bianca-scarpei
polo green sweater چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 09:02 ب.ظ
<a href="http://www.viaggivaldata.com/adidas-hvit-neo-obuvk">adidas hvit neo</a> <a href="http://www.sasguukr.com/coach-chelsea-leather-crossbody-bag-coachh">coach chelsea leather crossbody bag</a> <a href="http://www.mobiigroups.com/nike-free-5.0-flyknit-maschio-viola-rosa-jade-scarpej">nike free 5.0 flyknit maschio viola rosa jade</a> <a href="http://www.alboths.com/nike-magista-onda-bianca-verde-scarpei">nike magista onda bianca verde</a> <a href="http://www.woulee.com/diamond-plaza-hotel-hat-yai-thailand-hath">diamond plaza hotel hat yai thailand</a> <a href="http://www.ulriksdalssk.com/nike-shox-deliver-noir-chaussuresh">nike shox deliver noir</a>
polo green sweater http://www.turamodenovia.com/polo-green-sweater-poloh
carslambert سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:57 ب.ظ
<a href="http://www.mynewsoutlet.com/grey-gray-tampa-bay-storm-rays-mlb-new-era-bw-59fifty-cap-hata">grey gray tampa bay storm rays mlb new era bw 59fifty cap</a> <a href="http://www.guesthousesas.com/nike-huarache-rainbow-foamposite-trainersg">nike huarache rainbow foamposite</a> <a href="http://www.paleofasting.com/canvas-prada-tote-pradar">canvas prada tote</a> <a href="http://www.sedefmobilyam.com/jordan-12-ovo-drake-runningb">jordan 12 ovo drake</a> <a href="http://www.kuaforylmz.com/mini-michael-kors-crossbody-mkr">mini michael kors crossbody</a> <a href="http://www.danceaution.com/air-yeezy-ii-2-sp-max-90-mens-black-gold-sneakerf">air yeezy ii 2 sp max 90 mens black gold</a>
carslambert http://www.carslambert.com/
marcofabrin سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:56 ب.ظ
<a href="http://www.tinystorygame.com/nike-kobe-7-purple-yellow-jordans-sneakere">nike kobe 7 purple yellow jordans</a> <a href="http://www.protrainingfl.com/air-max-1-orange-pink-footc">air max 1 orange pink</a> <a href="http://www.projetocidade.com/nike-jordan-eclipse-gold-skox">nike jordan eclipse gold</a> <a href="http://www.tvpchicago.com/gold-blue-womens-nike-free-v3-shoes-sportsd">gold blue womens nike free v3 shoes</a> <a href="http://www.runninbunions.com/coach-signature-large-city-tote-coachr">coach signature large city tote</a> <a href="http://www.tejarateparsi.com/nike-raiders-89-amari-cooper-black-stitched-limited-gold-salute-to-service-jersey-nfld">nike raiders 89 amari cooper black stitched limited gold salute to service jersey</a>
marcofabrin http://www.marcofabrin.com/
bisbeegrille سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:56 ب.ظ
<a href="http://www.cakeeaterspgh.com/kids-adidas-shoes-size-3-skox">kids adidas shoes size 3</a> <a href="http://www.leesgoedplus.com/nike-flex-mens-gold-orange-skoc">nike flex mens gold orange</a> <a href="http://www.lieupekings.com/gold-purple-mens-nike-air-max-thea-shoes-skob">gold purple mens nike air max thea shoes</a> <a href="http://www.marieebeaute.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.dentaleden.com/adidas-zx-750-navy-blue-light-runninga">adidas zx 750 navy blue light</a> <a href="http://www.jellyville.com/ray-ban-polarized-sunglasses-sale-sunglassesr">ray ban polarized sunglasses sale</a>
bisbeegrille http://www.bisbeegrille.com/
artoccsr سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:56 ب.ظ
<a href="http://www.precisetrades.com/nike-darwin-triple-white-noise-runningb">nike darwin triple white noise</a> <a href="http://www.trionbrain.com/black-michael-kors-bag-selma-mkr">black michael kors bag selma</a> <a href="http://www.funfunkaar.com/nike-payaa-womens-blue-grey-sneakerf">nike payaa womens blue grey</a> <a href="http://www.sandyshands.com/boston-celtics-larry-bird-33-green-authentic-jersey-nfld">boston celtics larry bird 33 green authentic jersey</a> <a href="http://www.melbabishop.com/nike-hyperdunk-galaxy-nike-air-max-shoesc">nike hyperdunk galaxy nike air max</a> <a href="http://www.coberturatic.com/mens-nike-free-run-4.0-v3-red-orange-skog">mens nike free run 4.0 v3 red orange</a>
artoccsr http://www.artoccsr.com/
royalpinkwax سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:56 ب.ظ
<a href="http://www.accsmonnaux.com/air-jordan-retro-12-rising-sun-for-sale-jacksonville-sportsb">air jordan retro 12 rising sun for sale jacksonville</a> <a href="http://www.brodiebaranow.com/nike-free-flyknit-5-kid-trainerse">nike free flyknit 5 kid</a> <a href="http://www.obervall.com/new-balance-998-air-exploration-skor">new balance 998 air exploration</a> <a href="http://www.suncreamclub.com/devin-booker-t-shirt-jersey-nflr">devin booker t shirt jersey</a> <a href="http://www.ridderdrive.com/oakland-raiders-15-michael-crabtree-olive-2017-salute-to-service-limited-jersey-nflv">oakland raiders 15 michael crabtree olive 2017 salute to service limited jersey</a> <a href="http://www.medicinennet.com/orange-ralph-lauren-shorts-polor">orange ralph lauren shorts</a>
royalpinkwax http://www.royalpinkwax.com/
hartsigsupply سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:56 ب.ظ
<a href="http://www.atlantaaiport.com/kansas-city-royals-fitted-hat-larger-womens-hata">kansas city royals fitted hat larger womens</a> <a href="http://www.donareseguros.com/nike-black-free-rn-trainersg">nike black free rn</a> <a href="http://www.royalokavango.com/prada-quilted-chain-bag-pradar">prada quilted chain bag</a> <a href="http://www.shufiparis.com/flyknit-lunar-3-heel-drop-shoes-runningb">flyknit lunar 3 heel drop shoes</a> <a href="http://www.thegroceri.com/mk-saffiano-crossbody-mkr">mk saffiano crossbody</a> <a href="http://www.roctaam.com/air-max-90-em-orange-brown-sneakerf">air max 90 em orange brown</a>
hartsigsupply http://www.hartsigsupply.com/
willymunoz سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 05:55 ب.ظ
<a href="http://www.divasdelface.com/cheap-jay-ajayi-jersey-nflr">cheap jay ajayi jersey</a> <a href="http://www.whitegayshop.com/oakland-raiders-15-michael-crabtree-olive-2017-salute-to-service-limited-jersey-nflv">oakland raiders 15 michael crabtree olive 2017 salute to service limited jersey</a> <a href="http://www.beautyestyle.com/polo-ralph-lauren-womens-v-neck-sweater-polor">polo ralph lauren womens v neck sweater</a> <a href="http://www.safeonproject.com/air-jordan-31-low-oreo-shake-trainersce">air jordan 31 low oreo shake</a> <a href="http://www.gagnetoo.com/ray-ban-rb3422q-sunglasses-arista-frame-grey-gradient-brown-lens-sunglassesr">ray ban rb3422q sunglasses arista frame grey gradient brown lens</a> <a href="http://www.epiuenergia.com/mackage-milly-coat-mackager">mackage milly coat</a>
willymunoz http://www.willymunoz.com/
pugdogdev دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 07:02 ب.ظ
<a href="http://www.dutchpuffers.com/michael-kors-handbags-online-shopping-mke">michael kors handbags online shopping</a> <a href="http://www.lampenloft.com/moncler-mens-charente-jacket-highlights-monclerd">moncler mens charente jacket highlights</a> <a href="http://www.intercashgold.com/ray-ban-polarized-gold-aviator-sunglassesr">ray ban polarized gold aviator</a> <a href="http://www.bucketgrills.com/mulberry-tote-bags-sale-ltd-mulberryb">mulberry tote bags sale ltd</a> <a href="http://www.beehappypress.com/nike-mercurial-vapor-ix-98-m-sneakerc">nike mercurial vapor ix 98 m</a> <a href="http://www.sunchaseapts.com/parajumpers-gobi-heren-sale-online-parajumpersf">parajumpers gobi heren sale online</a>
pugdogdev http://www.pugdogdev.com/
herren nike huarache ultra gr眉n gold دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 03:29 ب.ظ
<a href="http://www.sugarforspice.com/mujeres-nike-air-max-95-amarillo-verde-zapatosk">mujeres nike air max 95 amarillo verde</a> <a href="http://www.mybancorphsa.com/kvinders-nike-roshe-run-appelsin-lyser%C3%B8d-skoi">kvinders nike roshe run appelsin lyser酶d</a> <a href="http://www.scopatore.com/air-jordan-retro-9-svart-gr%C3%B8nn-obuvl">air jordan retro 9 svart gr酶nn</a> <a href="http://www.galacticlogos.com/air-jordan-retro-10-orange-gold-shoesh">air jordan retro 10 orange gold</a> <a href="http://www.ispardmore.com/nike-lunar-blazer-nero-cemaschiot-scarpei">nike lunar blazer nero cemaschiot</a> <a href="http://www.radioramabc.com/adidas-neo-leder-gelb-gr%C3%BCn-schuhej">adidas neo leder gelb gr眉n</a>
herren nike huarache ultra gr眉n gold http://www.shonema.com/herren-nike-huarache-ultra-gr%C3%BCn-gold-schuheh
sporbahispro چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 12:25 ب.ظ
<a href="http://www.kaliteankara.com/all-white-leather-converse-high-tops-shoesj">all white leather converse high tops</a> <a href="http://www.bagsbeat.com/minnesota-golden-gophers-nike-ncaa-vault-swoosh-flex-cap-hatk">minnesota golden gophers nike ncaa vault swoosh flex cap</a> <a href="http://www.lolalolincoln.com/nike-air-max-90-kvinder-wholesalg-slivery-hvid-sort-bl%C3%A5-skoj">nike air max 90 kvinder wholesalg slivery hvid sort bl氓</a> <a href="http://www.buycharboleps.com/wool-crewneck-sweater-ralph-lauren-poloh">wool crewneck sweater ralph lauren</a> <a href="http://www.androidsmith.com/predator-lz-adidas-shoesi">predator lz adidas</a> <a href="http://www.oheyewear.com/nike-hypershift-bianca-and-blu-scarpej">nike hypershift bianca and blu</a>
sporbahispro http://www.sporbahispro.com/
talkwithgirl چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 12:23 ب.ظ
<a href="http://www.priakurus.com/nike-dunk-low-orange-shoesk">nike dunk low orange</a> <a href="http://www.batatastudio.com/nike-hyperrev-2015-hvid-skoj">nike hyperrev 2015 hvid</a> <a href="http://www.kahawellness.com/air-jordan-retro-10-wei%C3%9F-schwarz-blau-orange-schuheh">air jordan retro 10 wei脽 schwarz blau orange</a> <a href="http://www.metabolifes.com/converse-shoes-red-high-tops-shoesk">converse shoes red high tops</a> <a href="http://www.breconpharm.com/michael-kors-clutch-shoulder-bag-mkh">michael kors clutch shoulder bag</a> <a href="http://www.bagintaiwan.com/r%C3%B8d-l%C3%A6r-converse-low-top-obuvi">r酶d l忙r converse low top</a>
talkwithgirl http://www.talkwithgirl.com/
nike kobe xi bianca horse سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 03:11 ب.ظ
<a href="http://www.keleric.com/adidas-springblade-pro-maschiota-verde-scarpeh">adidas springblade pro maschiota verde</a> <a href="http://www.jeffreya.com/maschio-nike-flynit-air-max-oro-viola-scarpei">maschio nike flynit air max oro viola</a> <a href="http://www.vuduchoan.com/under-armour-curry-one-rosa-orangen-schuheh">under armour curry one rosa orangen</a> <a href="http://www.gmfamilylaw.com/nike-huarache-ultra-black-red-shoesq">nike huarache ultra black red</a> <a href="http://www.clubephytus.com/arizona-coyotes-youth-jersey-nfli">arizona coyotes youth jersey</a> <a href="http://www.findnewcoupon.com/ua-clutchfit-drive-all-svart-obuvp">ua clutchfit drive all svart</a>
nike kobe xi bianca horse http://www.erstube.com/nike-kobe-xi-bianca-horse-scarpej
nike shox rose cheetah سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 11:43 ق.ظ
<a href="http://www.adanastarpen.com/nike-kobe-7-gituttio-rosso-scarpei">nike kobe 7 gituttio rosso</a> <a href="http://www.actconfident.com/p-miller-charlotte-hornets-jersey-nflh">p miller charlotte hornets jersey</a> <a href="http://www.erzurumihl.com/coach-mini-wristlet-coachh">coach mini wristlet</a> <a href="http://www.candctowingil.com/femminile-air-jordan-8-grigio-scarpeh">femminile air jordan 8 grigio</a> <a href="http://www.onlysidekick.com/hommes-air-max-90-hyperfuse-oranger-violet-chaussuresk">hommes air max 90 hyperfuse oranger violet</a> <a href="http://www.rmmassage.com/black-osito-north-face-jacket-northfaceh">black osito north face jacket</a>
nike shox rose cheetah http://www.romoautocare.com/nike-shox-rose-cheetah-chaussuresh
femmes nike air max 90 vt vert bleu سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 11:42 ق.ظ
<a href="http://www.ortzproducts.com/under-armour-curry-1-low-lyser%C3%B8d-lilla-skol">under armour curry 1 low lyser酶d lilla</a> <a href="http://www.cooterscamera.com/nike-kd-8-nero-argento-scarpeh">nike kd 8 nero argento</a> <a href="http://www.marjalfun.com/nike-mercurial-superfly-ag-nero-hyper-punch-scarpei">nike mercurial superfly ag nero hyper punch</a> <a href="http://www.alecsblog.com/dam%C3%A4nner-nike-air-max-zero-lila-grau-schuheh">dam盲nner nike air max zero lila grau</a> <a href="http://www.troudumonde.com/adidas-damian-lillard-pink-silver-shoesl">adidas damian lillard pink silver</a> <a href="http://www.smilesdrdavid.com/kris-bryant-gray-jersey-nfli">kris bryant gray jersey</a>
femmes nike air max 90 vt vert bleu http://www.antoniopagni.com/femmes-nike-air-max-90-vt-vert-bleu-chaussuresh
aradefemalhas دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 12:32 ب.ظ
<a href="http://www.autopilotart.com/nike-free-flyknit-4.0-dam%C3%A4nner-wei%C3%9F-blau-butyd">nike free flyknit 4.0 dam盲nner wei脽 blau</a> <a href="http://www.iflextoday.com/nike-foamposite-one-or-gris-obuvc">nike foamposite one or gris</a> <a href="http://www.iamsamart.com/adidas-ultra-boost-gr%C3%B8nn-3.0-scarped">adidas ultra boost gr酶nn 3.0</a> <a href="http://www.groupontatil.com/adidas-springblade-vert-zone-obuvc">adidas springblade vert zone</a> <a href="http://www.dblynx.com/asics-hombres-gel-noosa-tri-10-amarillo-azul-negro-chaussuresg">asics hombres gel noosa tri 10 amarillo azul negro</a> <a href="http://www.alpertsonline.com/nike-herre-air-max-1-ultra-moire-l%C3%B8b-sko-chaussuresa">nike herre air max 1 ultra moire l酶b sko</a>
aradefemalhas http://www.aradefemalhas.com/
men nike kobe 9 high black grey yellow دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 03:27 ق.ظ
<a href="http://www.ankaraoyunevi.com/supra-skytop-kvinder-hvid-sort-skoj">supra skytop kvinder hvid sort</a> <a href="http://www.iotlsebring.com/blau-sparkly-converse-turnschuhe-schuheh">blau sparkly converse turnschuhe</a> <a href="http://www.joshsingleton.com/adidas-eqt-support-adv-all-pink-shoesk">adidas eqt support adv all pink</a> <a href="http://www.amesecolombia.com/michael-kors-jet-set-travel-saffiano-top-zip-tote-mkh">michael kors jet set travel saffiano top zip tote</a> <a href="http://www.flatshotgame.com/barn-hvit-converse-obuvi">barn hvit converse</a> <a href="http://www.myrumpun.com/femminile-nike-kobe-ad-blu-scarpek">femminile nike kobe ad blu</a>
men nike kobe 9 high black grey yellow http://www.acheidf.com/men-nike-kobe-9-high-black-grey-yellow-shoesk
nike cortez noir jaune دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 03:26 ق.ظ
<a href="http://www.amlakmehr.com/the-north-face-metro-mountain-jacket-northfaceh">the north face metro mountain jacket</a> <a href="http://www.oneillbagwell.com/mens-nike-lebron-14-pink-shoesh">mens nike lebron 14 pink</a> <a href="http://www.ishidesign.com/le-coq-sportif-nylon-noir-blanc-une-fleur-chaussuresl">le coq sportif nylon noir blanc une fleur</a> <a href="http://www.qdoritsharon.com/nike-air-huarache-run-all-white-shoesj">nike air huarache run all white</a> <a href="http://www.conniesegal.com/chicago-bulls-new-era-nba-shadow-turn-2-adjustable-cap-hatk">chicago bulls new era nba shadow turn 2 adjustable cap</a> <a href="http://www.mickieknudsen.com/nike-free-4.0-flyknit-sort-and-bl%C3%A5-skoj">nike free 4.0 flyknit sort and bl氓</a>
nike cortez noir jaune http://www.lovemescort.com/nike-cortez-noir-jaune-chaussuresl
http://tumorzentrum-zwickau.de/publikationen چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:19 ب.ظ
スーパーコピーブランド、偽物ブランドN級品販売専門店
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
 
 

codebazan